Fotosynteza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        Reklamy OnetKontekst

Fotosynteza jest procesem złożonym i skomplikowanym. Wiele jednak podręczników opisuje to zjawisko zbyt enigmatycznie mimo tego iż cykl przemian jest prostszy niż w przypadku oddychania komórkowego. W niniejszym artykule proces fotosyntezy opisany jest ogólnie i mam nadzieję zrozumiale dla każdego, jednak nie został pozbawiony kluczowych choć szczegółowych faktów.

Fotosynteza jest procesem anabolicznym, czyli z prostych substancji pobranych z otoczenia pod wpływem energii syntetyzowane są złożone substancje organiczne (głównie cukry). Energią niezbędną do zainicjowania procesu jest asymilowane światło słoneczne, natomiast podstawowym produktem jest glukoza, która później przetwarzana jest na dalsze produkty.

Substratami procesu są woda i dwutlenek węgla (między innymi produkowany w procesie spalania komórkowego i wydychany do atmosfery), a produktem ubocznym jest tlen cząsteczkowy, który z kolei jest niezbędny do życia między innymi wszystkich zwierząt. Sumarycznie proces fotosyntezy przedstawia się następująco:

Reakcję fotosyntezy przeprowadzają rośliny zielone – zielone, ponieważ zawierają zielony barwnik pochłaniający wszystkie długości fal białego światła słonecznego z wyjątkiem tej częstotliwości, która odpowiada falom o zielonym widmie. Barwnik ten to światłoczuły chlorofil, który strukturą chemiczną przypomina kwiat cięty. Korona tego chemicznego kwiatu z centralnie umieszczonym atomem magnezu pochłania fotony światła słonecznego i poprzez długą węglową łodygę przekazuje energię w postaci elektronów (przetwarzana tu jest energia świetlna (fotony) na energię elektryczną (elektrony)).


Rysunek: Rysunek przedstawia cząsteczkę chlorofilu na tle widma światła słonecznego z zakresu widzialnego oraz przybliżony wykres prędkości fotosyntezy roślin zielonych dla poszczególnej długości fal świetlnych. Wykres ten bezpośrednio odnosi się do długości fal świetlnych pochłanianych przez cały zestaw fotosystemów zawartych w roślinach. Brak, czy też zmniejszona prędkość fotosyntezy dla częstotliwości fal odpowiadających kolorowi zielonemu jest dowodem na to, że chlorofil nie absorbuje fal świetlnych o tej długości – jest to wytłumaczenie dlaczego rośliny są zielone.

strona:    1    2    3    4    5  Test:


Fotosynteza polega na:
a) pochłanianiu energii świetlnej aby ogrzać roślinę i przyspieszyć tym procesy metaboliczne
b) wydajnej produkcji ATP
c) rozkładu glukozy z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego
d) redukcji dwutlenku węgla do glukozy
Rozwiązanie

Faza ciemna fotosyntezy
a) może zawierać szlak Hatcha-Slacka (rozszerzony do 4-węglowych substancji cykl Calvina)
b) bezpośrednio zależy od dostępu światła
c) przebiega w cytoplazmie komórki
d) przebiega tylko w ciemności
Rozwiązanie

Rośliny są zielone ponieważ:
a) Ponieważ fale o barwie zielonej mają największa energię
b) W fazie jasnej fotosyntezy pochłaniane są fale barwy zielonej i emitowane są w fazie ciemnej
c) Chlorofil nie pochłania fal świetlnych o długości odpowiadającej barwie zielonej
d) Ściany chloroplastów są zielone
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Fotosynteza

Tagi:
"