Fotosynteza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Dopiero ten dwutlenek węgla wiązany jest do typowego Cyklu Calvina. Szlak C4 jest bardziej wydajny i przy mniejszym dostępie wody umożliwia większy przyrost masy, oraz takie zmagazynowanie CO2 aby niezależnie od dostępu do substratów z otoczenia proces syntezy mógł przebiegać nieprzerwanie (dlatego głównie rozwinęły go rośliny tropikalne).

Czasami w warunkach braku CO2 i nadmiarze tlenu niektóre elementy cyklu Calvina utleniane są do dwutlenku węgla i wody. Powoduje to zahamowanie wzrostu rośliny, ale podtrzymuje ją przy życiu i powoduje powstanie substratów fotosyntezy (to tak jakby człowiek w momencie braku tlenu potrafił zatrzymać proces spalania i wyprodukować sobie tlen - porównanie to oczywiście jest nieco przesadzone ale obrazowe). Proces ten nazywa się fotooddychaniem.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Wyjaśnij dlaczego rośliny mają zielony kolor, a nie czerwony.
  • Przedstaw schemat i ogólne etapy fotosyntezy.
  • Porównaj budowę chloroplastu i mitochondrium.
  • Na czym polega różnica w fotosyntezie u roślin C3 i C4 i której fazy ta zmiana dotyczy?
  • Na czym polega zależność i niezależność faz fotosyntezy od światła?
  • Porównaj fotosyntezę z oddychaniem komórkowym (na podstawie utleniania glukozy).

strona:    1    2    3    4    5  Test:


Faza ciemna fotosyntezy
a) może zawierać szlak Hatcha-Slacka (rozszerzony do 4-węglowych substancji cykl Calvina)
b) przebiega tylko w ciemności
c) przebiega w cytoplazmie komórki
d) bezpośrednio zależy od dostępu światła
Rozwiązanie

Fotosynteza polega na:
a) redukcji dwutlenku węgla do glukozy
b) pochłanianiu energii świetlnej aby ogrzać roślinę i przyspieszyć tym procesy metaboliczne
c) rozkładu glukozy z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego
d) wydajnej produkcji ATP
Rozwiązanie

Fotosynteza jest:
a) jednoetapową reakcją chemiczną
b) procesem, który przebiega wyłącznie u roślin zielonych
c) procesem katabolicznym
d) procesem anabolicznym
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Fotosynteza

Tagi: