Fotosynteza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Bilans fazy jasnej to: z jednej cząsteczki H2O powstają dwa elektrony które generują potencjał umożliwiający powstanie 2 ATP i jednej NADPH.

Te dwie cząsteczki przechodzą do fazy drugiej napędzając szlak procesów redukujących CO2 do cząsteczki glukozy. Ten etap jest niezależny bezpośrednio od światła i nosi nazwę fazy ciemnej (zachodzi w stromie). Naturalnie nie przebiega w ciemności (tym bardziej, że zależy od dostępu do produktów fazy jasnej) jednak nie wymaga energii świetlnej. Redukcja dwutlenku węgla do glukozy jest procesem cyklicznym schematycznie podobnym do cyklu Krebsa jednak analogicznym do odwróconej glikolizy. Sumarycznym równaniem proces ten można opisać następująco:

Jak wspomniałem jest to proces cykliczny i na cześć jego odkrywcy nazywa się Cyklem Calvina.

Cząsteczką wiążącą CO2 w cyklu Calvina jest 3-węglowy fosfoglicerynian (3C), stąd rośliny, u których dwutlenek węgla z atmosfery wiązany jest do fosfoglicerynianu zalicza się do grupy roślin C3. U niektórych roślin (szczególnie tropikalnych, ale też między innymi kukurydza i trzcina cukrowa) cykl Calvina jest fizycznie oddzielony od dostępu dwutlenku węgla z otoczenia.

U tych roślin w normalnych komórkach mezofilu, w których tradycyjnie przebiega cykl Calvina, proces ten został w toku ewolucji poszerzony o kilka związków chemicznych zbudowanych z 4 atomów węgla. Można powiedzieć, że jest to Cykl Calvina, który poszerzono o kilka 4-węglowych związków (między innymi jabłczan i szczawiooctan). W tym poszerzonym cyklu (zwanym szlakiem Hatcha-Slacka) dwutlenek węgla z otoczenia przyłączany jest do 4-węglowego szczawiooctanu (dlatego rośliny te nazywa się C4). Elementy cyklu dyfundują głębiej do komórek oddalonych od otoczenia i tam uwalniają CO2­ z jabłczanu.

strona:    1    2    3    4    5  Test:


Fotosynteza polega na:
a) rozkładu glukozy z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego
b) wydajnej produkcji ATP
c) redukcji dwutlenku węgla do glukozy
d) pochłanianiu energii świetlnej aby ogrzać roślinę i przyspieszyć tym procesy metaboliczne
Rozwiązanie

Rośliny są zielone ponieważ:
a) Ponieważ fale o barwie zielonej mają największa energię
b) Chlorofil nie pochłania fal świetlnych o długości odpowiadającej barwie zielonej
c) W fazie jasnej fotosyntezy pochłaniane są fale barwy zielonej i emitowane są w fazie ciemnej
d) Ściany chloroplastów są zielone
Rozwiązanie

Faza ciemna fotosyntezy
a) przebiega w cytoplazmie komórki
b) bezpośrednio zależy od dostępu światła
c) przebiega tylko w ciemności
d) może zawierać szlak Hatcha-Slacka (rozszerzony do 4-węglowych substancji cykl Calvina)
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Fotosynteza

Tagi: