Fotosynteza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Fotosystem zaraz po wzbudzeniu i wyemitowaniu elektronów stara się wrócić do stany wyjściowego (jak piłka kopnięta w górę oddaje swoją energię i wraca na ziemię) jednak brakuje mu dwóch elektronów; przy pomocy enzymów zawartych w fotosystemie brakujące elektrony pobierane są z cząsteczki wody – powoduje to rozpad cząsteczki wody na jon wodorowy i uwalniany do atmosfery tlen cząsteczkowy. W niektórych Ĺşródłach proces ten nazywa się fotolizą wody (jest to jednak sformułowanie lekko naciągnięte, ponieważ to nie światło rozkłada cząsteczkę wody lecz enzymy zawarte w fotosystemie II ale reakcja niewątpliwie zachodzi przy udziale światła)

Uwolnione protony migrując przez błonę na zewnątrz tylakoidu aktywują ATP-azę do syntezy ATP (porównaj ATP-aza i łańcuch oddechowy). Elektrony transportowane przez system białek transportujących elektrony do wewnątrz tylakoidu (generowana jest w ten sposób różnica potencjałów elektrycznych – jak w mitochondrium) oraz kolejna porcja fotonów pobudzają fotosystem I (ten drugi – zawierający chlorofil a P700), który uwalnia elektrony przechodzące przez kolejny akceptor i białko zwane ferrodoksyną na NADP+ redukując ją do NADPH.

Jak widać procesy te są liniowe i prowadzą szlakiem protonów od cząsteczki wody do NADPH z utworzeniem cząsteczki ATP bez cyklicznego zamknięcia procesu, dlatego ta część fazy jasnej (część obejmująca reakcje chemiczne – bez pobudzania fotosystemów) nosi nazwę niecyklicznej fosforylacji fotosyntetycznej (fosforylacja cykliczna może zachodzić wyłącznie z udziałem fotosystemu I i polega na uzupełnianiu braku elektronowego tego fotosystemu tym samym elektronem jaki został uwolniony po wzbudzeniu światłem, a który wrócił do fotosystemu dzięki białkom transportującym elektrony do wnętrza tylakoidu; jednak w tym procesie powstaje tylko jedna cząsteczka ATP, nie powstaje NADPH i wolny tlen – czyli proces funkcjonalnie jest nieużyteczny).

strona:    1    2    3    4    5  Test:


Fotosynteza polega na:
a) rozkładu glukozy z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego
b) redukcji dwutlenku węgla do glukozy
c) wydajnej produkcji ATP
d) pochłanianiu energii świetlnej aby ogrzać roślinę i przyspieszyć tym procesy metaboliczne
Rozwiązanie

Rośliny są zielone ponieważ:
a) W fazie jasnej fotosyntezy pochłaniane są fale barwy zielonej i emitowane są w fazie ciemnej
b) Ponieważ fale o barwie zielonej mają największa energię
c) Ściany chloroplastów są zielone
d) Chlorofil nie pochłania fal świetlnych o długości odpowiadającej barwie zielonej
Rozwiązanie

Faza ciemna fotosyntezy
a) może zawierać szlak Hatcha-Slacka (rozszerzony do 4-węglowych substancji cykl Calvina)
b) bezpośrednio zależy od dostępu światła
c) przebiega tylko w ciemności
d) przebiega w cytoplazmie komórki
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Fotosynteza

Tagi: