Fotosynteza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Generalnie wyróżnia się dwa typy chlorofilu u roślin wyższych a i b oraz c i d u roślin niższych i organizmów pierwotnych. Każdy z nich ma nieco inne właściwości pochłaniania światła, ponieważ nieznacznie różnią się budową chemiczną (chlorofil a pełni głównie pełni rolę fotoreceptora, więc występuje na powierzchni fotosystemów, a chlorofil b jest głównie przekaĹşnikiem elektronów i w znacznej ilości można go znaleĹşć w centralnej części fotosystemów). Dziesiątki lub nawet setki cząsteczek chlorofilu poukładane są w stosy w szkieletach białkowych zwanych fotosystemami. Wyróżnia się również dwa typy fotosystemów w zależności od długości fal świetlnych pochłanianych w największym stopniu: P680 (fotosystem II) i P700 (fotosystem I).


Rysunek: Rysunek przedstawia wirtualny model fotosystemu zbudowanego na podstawie fotosystemu wyekstrahowanego ze szpinaku. Ĺťółto-zielone drobne cząsteczki to chlorofil – cząsteczki chlorofilu pozaczepiane są na białku stanowiącym szkielet dla całej konstrukcji (prawie jak światełka i świecidełka na choince) – łańcuchy białka przedstawione są symbolicznie jako kolorowe poplątane nitki i zwinięte spiralnie wstążki .

Fotosystemy z kolei zatopione są w błonach tylakoidów wewnątrz chloroplastów i zbierają fotony światła generując potencjał elektryczny w postaci elektronów.

Fotosynteza składa się z dwóch szlaków przemian – przemiany zależne od światła (faza jasna) i niezależne od światła (faza ciemna).

Faza jasna (zachodzi na błonach tylakoidów) bezpośrednio zależy od dostępu światła i polega na wytworzeniu tak zwanej siły asymilacyjnej do przeprowadzenia drugiej fazy fotosyntezy. Polega ona w uproszczeniu na tym, że ze wzbudzony światłem fotosystem II oddaje dwa elektrony na białkowy system przekaĹşników elektronów w poprzek błony tylakoidu (podobny do łańcucha oddechowego w mitochondrium – zawiera takie białka transportujące jak plastochinon, cytochromy i plastocyjaninę).

strona:    1    2    3    4    5  Test:


Fotosynteza polega na:
a) redukcji dwutlenku węgla do glukozy
b) wydajnej produkcji ATP
c) pochłanianiu energii świetlnej aby ogrzać roślinę i przyspieszyć tym procesy metaboliczne
d) rozkładu glukozy z wydzieleniem tlenu cząsteczkowego
Rozwiązanie

Tlen wdychany przez zwierzęta a uwalniany w procesie fotosyntezy pochodzi z:
a) uwalniany jest z cząsteczek chlorofilów zawartych w fotosystemie I
b) redukcji dwutlenku węgla
c) uwalniany jest z cząsteczek chlorofilów zawartych w fotosystemie II
d) fotolizy cząsteczki wody
Rozwiązanie

Faza ciemna fotosyntezy
a) bezpośrednio zależy od dostępu światła
b) przebiega tylko w ciemności
c) może zawierać szlak Hatcha-Slacka (rozszerzony do 4-węglowych substancji cykl Calvina)
d) przebiega w cytoplazmie komórki
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Fotosynteza

Tagi: