Łańcuch oddechowy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Ostatnim etapem pozyskiwania energii w komórce z rozkładu związków organicznych jest tak zwany łańcuch oddechowy. Zachodzi on na grzebieniach wewnętrznej błony mitochondrialnej. To tutaj zachodzi proces utleniania do którego wykorzystywane są cząsteczki wdychanego tlenu. Bardzo duża ilość energii uzyskana w tym etapie jest porcjowana i magazynowana w wiązaniach chemicznych cząsteczek ATP (porównajmy je do wagoników z węglem). Cząsteczki te są następnie transportowane i wykorzystywane w endoenergetycznych reakcjach biochemicznych (reakcjach wymagających dostarczania energii). Taki sposób dysponowania dużą ilością energii jest bardzo wygodny, ale przede wszystkim bezpieczny dla komórki i organizmu.

Energia zawarta w wiązaniach chemicznych ATP nie jest uwalniana w dowolnym czasie i dowolnym miejscu komórki (jak cysterna z nitrogliceryną na wyboistej drodze) leczy tylko przy odpowiednich cyklach biochemicznych (w fabrykach posiadających piece węglowe) w reakcjach, których molekularny przebieg pozwala na rozkład ATP do ADP i Pi uwalniając porcję energii (wagoniki z węglem dojeżdżają tam, gdzie są tory i gdzie są piece węglowe).


Rysunek: Schemat przedstawia szablonowo przewagę uzyskiwania energii w sposób kontrolowany – etapowo przez komórkę żywą nad niekontrolowanym utlenianiem z wydzieleniem jednorazowo dużej ilości energii, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia jej magazynowanie i może być niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania lub życia organizmu.

Więcej na temat cząsteczki ATP w słowniku i w rozdziale poświęconym podstawowym molekułom biologicznym (Molekularne Podstawy Ĺťycia).

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: