Łańcuch oddechowy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

W wyniku działania łańcucha oddechowego wewnątrz przestrzeni perymitochondralnej wzrasta stężenie jonów wodorowych, które pod wpływem różnicy potencjałów elektrycznych starają się wrócić do wnętrza matriks. Przypomina to sztuczny zbiornik wodny w górach gdzie woda stara się przedostać przez zaporę działając bardzo dużą siłą, a jej energia zależy od różnicy wysokości i ilości nagromadzonej wody. Ogromny kompleks ATPazy działający jak młyn wodny napędzany strumieniem protonów produkuje cząsteczki ATP z ADP i jonów fosforanowych (Pi).

Ogólny bilans łańcucha oddechowego to:


1 cząsteczka H20 i 3 cząsteczki ATP na 6 protonów H+ przetransportowanych w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej;

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Przedstaw schematycznie szlak transportu elektronów i protonów w łańcuchu oddechowym.
  • Przedstaw bilans energetyczny łańcucha oddechowego.
  • Opisz pokrótce najważniejsze elementy łańcucha oddechowego (niektóre z pięciu kompleksów) i nukleotydy transportujące protony biorące udział w łańcuchu oddechowym (co najmniej dwa).

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: