Łańcuch oddechowy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Protony z Cyklu Kwasu Cytrynowego transportowane przez NADH+H+ przechodzą na pierwszy element łańcucha oddechowego – mononukleotyd flawinowy (FMN) utleniając się do NAD+ i uwalniając dwa protony, od których odłączone zostają elektrony. Elektrony te poprzez centrum żelazowo-siarkowe (FeS) przekazywane są na ubichinon (koenzym Q - CoQ).

Koenzym Q migrując wewnątrz błony lipidowej transportuje dalej elektrony i przekazuje kolejną porcję protonów z FADH2 z matriks na kompleks III, gdzie cytochrom b poprzez kolejne centrum żelazowo siarkowe uwalnia protony do przestrzeni perymitochondrialnej a elektrony przekazuje na cytochrom c1. Stąd niewielki i mobilny, migrujący po powierzchni wewnętrznej błony mitochondrialnej cytochrom c odbiera elektrony i przekazuje je do dużego kompleksu białkowego (kompleks IV) o nazwie oksydaza cytochromu c. Jest to ostatni element transportu elektronów wzdłuż błony mitochondrialnej i ostatni element transportujący protony do przestrzeni peryplazmatycznej.

Kompleks ten składa się z 13 transbłonowych podjednostek białkowych, spośród których tylko pierwsze 3 biorą aktywny udział w transporcie elektronów i protonów, a w ich obszarze znajduje się kilka centrów aktywnych jak: cytochrom a zawierający hem a, cytochrom a3 zawierający hem a3 oraz jony metali. Hemy biorą udział w transporcie protonów i elektronów, natomiast jony metali biorą udział w utlenianiu jonów wodoru tlenem pochodzącym z wdychanego powietrza do wody (rys. 3).


Rysunek: szlak przekazywania elektronów w łańcuchu oddechowym

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: