Cykl Krebsa

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

TCA jest cyklicznym szeregiem biochemicznych procesów redukcji i utleniania, którego elementami chemicznymi są kwasy karboksylowe (trójkarboksylowe, czyli zawierające trzy grupy karboksylowe), za pierwszy element uznaje się cytrynian, a jego główne etapy jako pierwszy opracował Sir H. Krebs – dlatego proces ten nazywa się cyklem kwasu cytrynowego, cyklem kwasów trójkarboksylowych (TCA) lub cyklem Krebsa. Jest to proces, który przebiega w całości w matriks w mitochondrium (jest to wręcz symboliczny cykl dla tego organellom komórkowego).

Ogólny schemat cyklu kwasu cytrynowego zaczyna się od powstawania 6-węglowej cząsteczki cytrynianu z 4-węglowego szczawiooctanu i dwuwęglowej grupy acetylowej pochodzącej z acetylo-CoA. 6-węglowy cytrynian następnie ulega podwójnej dehydrogenacji (-2H+) i podwójnej dekarboksylacji (-2CO2) dając 4-węglowy kwas karboksylowy; ten z kolei ulegając kilku dehydrogenacjom i hydratacji (+H2O) przekształca się ponownie w szczawiooctan i cykl się zamyka.


Zobacz film (en)

Szczegółowo Cykl Krebsa składa się z ośmiu etapów – biochemicznych reakcji utleniania i redukcji – gdzie każdy etap katalizowany jest przez specyficzny enzym:

1. 4-węglowy i 2-karboksylowy (4C, 2COOH) szczawiooctan łączy się z grupą acetylową pochodzącą z acetylo-CoA i tworzy 6-węglowy i 3-karboksylowy cytrynian

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: