Cykl Krebsa

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Ruch cząsteczek wewnątrz komórki warunkowany jest ograniczeniami Retikulum endoplazmatycznego, strukturą cytoszkieletu i prawami dynamiki molekularnej co daleko wykracza poza poruszany w tym artykule temat.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Przedstaw ogólny schemat cyklu Krebsa ze szczegółowym uwzględnieniem zmian ilości atomów węgla dla poszczególnych elementów cyklu.
  • Dlaczego cykl Krebsa nazywa się również cyklem kwasów trójkarboksylowych lub cyklem kwasu cytrynowego?
  • Jaką rolę w cyklu Krebsa pełni czterowęglowy szczawiooctan?
  • Skąd pochodzą atomy wodoru produkowane w cyklu Krebsa?
  • Na czym polega fosforylacja substratowa w cyklu Krebsa?
  • Jaką rolę pełni koenzym A w cyklu Krebsa (2 niezależne etapy)?
  • Przedstaw bilans energetyczny cyklu Krebsa.

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: