Cykl Krebsa

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

8. 4-węglowy i 2-karboksylowy jabłczan (4C, 2COOH) ulega dehydrogenacji do 4-węglowego i 2-karboksylowego szczawiooctanu (4C, 2COOH), który w kolejnym etapie łącząc się z grupą acetylową acetylo-CoA rozpoczyna kolejny cykl od nowa

W każdym cyklu powstają 3 cząsteczki NADH, 1cz. FADH2, 2 cz. CO2 i jedna cząsteczka ATP (pośrednio przez GTP). Jak pamiętamy z glikolizy z jednej cząsteczki glukozy powstają dwa acetylo-CoA, czyli całkowite spalenie 1cz. glukozy wymaga obiegu dwóch cykli Krebsa, czyli bilans należy liczyć podwójnie:

  • 6cz. NADH
  • 2cz. FADH2
  • 4cz. CO2
  • 2cz. GTP → 2cz. ATP


Zobacz film (en)


Należy jednak pamiętać, iż w rzeczywistości w matriks mitochondrium cykle biochemiczne nie wyglądają tak szablonowo, jak na schematach i raczej przypominają bardziej poplątaną sieć reakcji chemicznych, które zachodzą tam, gdzie dyfundujący substrat natrafił na migrujący w matriks enzym katalizujący daną reakcję. Reakcja zachodzi enzym uwalnia produkt i dalej cząsteczki te poruszają się niezależnie od siebie bezwładnymi ruchami Browna wewnątrz matriks, aż trafią na kolejną specyficzną sobie molekułę (enzym na substrat i substrat na enzym) aby zaszła kolejna reakcja enzymatyczna.

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: