Cykl Krebsa

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

2. 6-węglowy i 3-karboksylowy cytrynian (6C, 3COOH) ulega izomeryzacji (wewnętrznemu przegrupowaniu atomów) do izocytrynianu (6C, 3COOH)

3. 6-węglowy i 3-karboksylowy izocytrynian (6C, 3COOH) ulega utlenieniu (odłączony jest atom wodoru) i dekarboksylacji (odłączona zostaje grupa karboksylowa uwalniając cząsteczkę CO2) przekształcając się w 5-węglowy i 2-karboksylowy α-ketoglutaran (5C, 2COOH)

4. 5-węglowy i 2-karboksylowy α-ketoglutaran (5C, 2COOH) analogicznie do poprzedniego etapu ulega utlenieniu i dekarboksylacji tworząc 4-węglowy i 1-karboksylowy związek, który łącząc się z koenzymem A daje sukcynylo-CoA (4C, 1COOH)

5. 4-węglowy i 1-karboksylowy sukcynylo-CoA (4C, 1COOH) odłączając koenzym A tworzy 4-węglowy i 2-karboksylowy bursztynian (4C, 2COOH) uwalniając jednocześnie dużą porcję energii, która za pośrednictwem nukleotydu DTP przekazywana jest na ADP fosforylując go do ATP – jest to kolejny przykład fosforylacji substratowej

6. 4-węglowy i 2-karboksylowy bursztynian (4C, 2COOH) ulega dehydrogenacji do 4-węglowego i 2-karboksylowego fumaranu (4C, 2COOH)

7. 4-węglowy i 2-karboksylowy fumaran (4C, 2COOH) ulega hydratacji do 4-węglowego i 2-karboksylowego jabłczanu (4C, 2COOH); jabłczan jest bardzo podobny pod względem budowy chemicznej do bursztynianu – zamiast jednego wodoru przy C2 (bursztynian) występuje grupa hydroksylowa (jabłczan)

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: