Tworzenie acetylo-CoA

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Powstały w procesie glikolizy, a dokładnie fosforylacji substratowej pirogronian z cytoplazmy przedostaje się do mitochondrium, gdzie będą zachodziły pozostałe reakcje oddychania komórkowego. Sumarycznie wszystkie procesy, które zachodzą w mitochondrium (procesy spalania komórkowego) są dużo bardziej efektywne energetycznie niż te zachodzące w cytoplazmie, dlatego uważa się iż „elektrownią atomową” komórki są właśnie mitochondria.

Już na terenie mitochondrium cząsteczki pirogronianiu (po dwie cząsteczki pirogronianiu z każdej jednej cząsteczki glukozy) ulegają dekarboksylacji (pozbawienie grupy karboksylowej – w tym przypadku z efektem wydzielania CO2) oraz utlenieniu (w tym przypadku poprzez dehydrogenację, czyli odłączenie atomów wodoru). 3-węglowa cząsteczka pirogronianiu pozbawiona grupy karboksylowej, czyli jednego atomu węgla tworzy 2-węglowy związek, czyli grupę acetylową (podobnie do β-oksydacji, gdzie wielowęglowe łańcuchy kwasów tłuszczowych utleniane są i dzielone na dwuwęglowe grupy acetylowe jednak z pominięciem utworzenia pirogronianiu). Następnie grupy te łączą się z pochodną kwasu pantotenowego (czyli witaminy B5) – koenzymem A – tworząc acetylo-CoA.

Bilans tego procesu to: 2 cząsteczki acetylo-CoA będącego „dostawcą” dwuwęglowych grup acetylowych od Cyklu Krebsa, 2 cząsteczki NADH dostarczające protony do łańcucha oddechowego oraz dwie cząsteczki CO2 na jedną cząsteczkę glukozy. Na tym etapie nie powstaje żadna cząsteczka ATP, jednak do łańcucha transportu elektronów dostarczana jest taka sama liczba protonów (w postaci NADH) co z glikolizy.

Sumarycznie proces powstawania acetylo-CoA można przedstawić następująco:

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: