Tworzenie acetylo-CoA

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Często w literaturze etap ten zaliczany jako pierwsza reakcja kolejnego etapu – cyklu kwasu cytrynowego, czyli Cyklu Krebsa. Jednak proces ten jest na tyle ważny i posiada wiele cech indywidualności, że i tym razem zdecydowano się opisać go jako oddzielny etap oddychania komórkowego. Podstawowe cechy przemawiające za tym, iż jest to oddzielny etap są:

  • w tym etapie następuje przejście z cytoplazmy to „centrum energetycznego komórki” – mitochondrium. Jest to nie tylko symboliczne przejście zmiany miejsca reakcji, ale również fizyczne przejście związku chemicznego – pirogronianiu – przez podwójną błonę komórkową do wnętrza mitochondrium,
  • powstawanie acetylo-CoA jest pierwszym wspólnym etapem trzech niezależnych szlaków utleniania i rozkładu związków organicznych do postaci dwuwęglowej (glikoliza, deaminacja, i β-oksydacja); w tym miejscu łączą się wszystkie trzy szlaki,
  • w tym etapie następuje rozdzielenie szlaków oddychania tlenowego i beztlenowego (powstawanie acetylo-CoA jest determinuje szlak oddychania tlenowego),
  • z dwóch powyższych punktów wynika iż jest to etap stanowiący swoiste skrzyżowanie szlaków metabolicznych między różnymi organizmami, różnymi substratami i różnymi warunkami tlenowymi,
  • powstawanie acetylo-CoA nie jest procesem cyklicznym stanowiącym fragment cyklu reakcji biochemicznych składających się na Cykl Krebsa, a jedynie proces ściśle kooperujący z cyklem kwasów trójkarboksylowych.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Przedstaw proces powstawania acetylo-CoA z pirogronianiu.
  • Jaki jest zysk energetyczny etapu powstawania acetylo-CoA z pirogronianiu? (nie ma bezpośredniego efektu energetycznego w postaci ATP, jedynie dwie cząsteczki NADH dostarczające protonów i elektronów to łańcucha oddechowego)
  • Dlaczego energetyczny etapu powstawania acetylo-CoA z pirogronianiu powinno uznawać się za oddzielny etap w procesie oddychania komórkowego?
  • Jakie jest znaczenie acetylo-CoA w cyklu Krebsa?

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi: