Glikoliza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Podstawowe związki organiczne (cukry, tłuszcze i białka) rozłożone w procesie trawienia w przewodzie pokarmowym do prostszych form (cukry złożone do cukrów prostych lub dwucukrów, tłuszcze do kwasów tłuszczowych i glicerolu, białka do aminokwasów lub bardzo krótkich fragmentów peptydowych) wchłaniane są w jelitach do krwi, a następnie z krwią rozprowadzane są po całym organizmie do każdej komórki. Wchłonięte przez komórkę rozkładane są do najprostszych form (monosacharydy, aminokwasy i kwasy tłuszczowe) i wykorzystywane głównie jako budulec lub Ĺşródło energii.

Podstawowym szlakiem pozyskiwania energii przez komórkę jest tlenowe oddychanie komórkowe, a podstawowym surowcem jest glukoza, czyli cukier prosty. Pierwszym etapem oddychania komórkowego z udziałem glukozy jest glikoliza, czyli etapowy rozkład sześciowęglowej cząsteczki monosacharydu do dwóch trzywęglowych cząsteczek pirogronianiu z uwolnieniem 2 cząsteczek ATP (2 ATP są rozkładane, natomiast 4 syntetyzowane – bilans energetyczny wynosi +2ATP).

Glikoliza
Glikoliza zachodzi w cytoplazmie i może przebiegać zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych.

Proces ten składa się z szeregu reakcji chemicznych, które można zgrupować w dwa podstawowe etapy. Pierwszy z nich polega na dwuetapowym przyłączeniu reszt fosforanowych do cząsteczki glukozy i podzielenie 6-węglowej ufosforyzowanej cząsteczki na dwa 3-węglowe aldehydy 3-fosfoglicerynowe. Każdy etap fosforylacji glukozy wymaga rozkładu jednej cząsteczki ATP, więc podwójna fosforylacja jednej cząsteczki glukozy pochłania 2 cząsteczki ATP.

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Deaminacja - β-oksydacja - Beta-oksydacja -