Glikoliza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

β-oksydacja
Cząsteczki tłuszczu są w całości przekształcane w związki biorący bezpośredni udział w oddychaniu komórkowym. Glicerol utleniany jest do aldehydu 3-fosfoglicerynowego, natomiast kwasy tłuszczowe do dwuwęglowych grup acetylowych, które łączą się z koenzymem A tworząc acetylo-CoA (produkt drugiego etapu oddychania komórkowego, czyli powstawania acetylo koenzymu A z pirogronianiu). Odłączanie kwasów tłuszczowych od glicerolu oraz dzielenie długich, wielowęglowych kwasów tłuszczowych na dwuwęglowe grupy acetylowe (proces utleniania) wiąże się z powstawaniem wielu atomów wodoru, które są donorami elektronów w łańcuchu oddechowym. Dlatego utlenianie tłuszczy jest bardzo korzystnym energetycznie procesem – 1 gram tłuszczów (energetycznie) = 2 gramy glukozy (energetycznie). Utlenienie jednej sześciowęglowej cząsteczki kwasu tłuszczowego powoduje powstanie 44 cząsteczek ATP (odpowiednio ze spalania 6-węglowej cząsteczki glukozy otrzymamy maksymalnie do 38 cząsteczek ATP).

Cząsteczka tłuszczu → glicerol + 3 kwasy tłuszczowe Glicerol (utlenianie i fosforylacja) → aldehyd 3-fosfoglicerynowy Kwas tłuszczowy  grupy acetylowe; grupy acetylowe + koenzym A → acetylo-CoA

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Przedstaw najważniejsze etapy glikolizy.
  • Porównaj etapy glikolizy, β-oksydacji i deaminacji.
  • Przedstaw bilans energetyczny glikolizy.
  • Co to jest fosforylacja substratowa i czym różni się od fosforylacji oksydacyjnej?
  • Porównaj korzyści energetyczne spalania komórkowego cukrów i tłuszczy.

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Deaminacja - β-oksydacja - Beta-oksydacja -