Kwasy nukleinowe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Zasady azotowe połączone wyłącznie z cukrem nazywa się nukleozydem. Natomiast nukleotyd to nukleozyd połączony wiązaniem estrowym z resztą fosforanową. Nukleotydy oraz nukleozydy nazywa się od nazw zasad azotowych. Podając jednak sekwencję nuci polinukleotydowej podaje się jednoliterowe skróty zasad azotowych. Długość nici kwasu nukleotydowego podaje się w parach zasad [bp] lub [kbp] od angielskiego base pair (para zasad) lub kilo base pair (tysięcy par zasad).

Ze względu na budowę chemiczną, ale również i pełnione funkcje wyróżnia się następujące typy kwasów nukleinowych:
1.DNA (zawiera oryginalną informację genetyczną)

 • DNA jądrowe
  • Chromatyna
  • Chromatydy
  • Chromosomy
 • DNA pozajądrowe
2.RNA
 • mRNA – matrycowe (informacyjne) RNA
 • tRNA – transportowe RNA
 • rRNA – RNA rybosomalne
 • RNA będące elementem funkcjonalnym i strukturalnym enzymów

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

 • Scharakteryzuj nukleotydy i kwasy nukleinowe jako grupę związków organicznych.
 • Przedstaw znaczenie nukleotydów dla żywych organizmów.
 • Przedstaw różnice i podobieństwa pomiędzy:
  • DNA i RNA
  • Nukleotydem i nukleozydem
  • Puryną i pirymidyną
  • Jednoniciową i dwuniciową DNA
  • ATP i AMP

strona:    1    2    3  Test:


ATP to:
a) żadna z odpowiedzi
b) nukleotyd
c) kwas nukleinowy
d) nukleozyd
Rozwiązanie

Puryny to:
a) zasady azotowe o podwójnym pierścieniu aromatycznym
b) A i T
c) A i C
d) G i T
Rozwiązanie

Czy kwasy nukleinowe składają się wyłącznie z kwasów?
a) Tak – zawierają kwasy organiczne i mineralne
b) Tak – dlatego są nazywane kwasami
c) Nie – zawierają i reszty kwasowe i zasady organiczne
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: