Kwasy nukleinowe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Monomery tych związków składają się zasadniczo z trzech elementów:

1. monocukier aldopentoza – cykliczna ryboza (w RNA) lub deoksyryboza (w DNA), cukier w kwasie nukleinowym stanowi ważną funkcję strukturalną jako kręgosłup szkieletu nici polinukleotydowej oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi;

2. fosforany, czyli reszty kwasu ortofosforowego – wiążą się z piątym atomem węgla cząsteczki cukru wiązaniem estrowym, w przypadku nukleotydowych nośników energii (ATP, GTP) ta reszta fosforanowa przyłącza dwie kolejne reszty fosforanowe niestabilnym wiązaniem, którego zerwanie powoduje uwolnienie pewnej dawki energii; w przypadku nici polinukleotydowych reszty fosforanowe stanowią swoiste spoiwo dla szkieletu cukrowego wiążąc poszczególne cząsteczki cukru wiązaniami estrowymi 5’- poprzedniego cukry z 3’-kolejnego cukru; w ten sposób zaznacza się 5’ i 3’ końce nici kwasów nukleinowych;

3. zasady azotowe – są to organiczne związki aromatyczne (zawierają pierścienie z wolną chmurą elektronową (można uprościć twierdząc, że są to pierścienie nienasycone) i wieloma atomami azotu, czyli pierścienie aromatyczne); ze względu na ilość pierścieni wyróżnia się:

a. pirymidyny – pojedynczy, sześcioboczny pierścień aromatyczny (T – tymina, C – cytozyna, U - uracyl),
b. puryny – sprzężone dwa pierścienie aromatyczne, sześcio- i pięcioboczny (G – guanina, A – adenina);

zasady azotowe mogą łączyć specyficznie oddziaływaniami wodorowymi jednak zawsze i tylko adenina z tyminą (podwójne wiązanie wodorowe A=T) lub guanina z cytozyną (potrójne wiązanie wodorowe GΞC); w RNA zamiast tyminy występuje uracyl (U) lecz wszystkie zależności są analogiczne.

strona:    1    2    3  Test:


Czy kwasy nukleinowe składają się wyłącznie z kwasów?
a) Nie – zawierają i reszty kwasowe i zasady organiczne
b) Tak – zawierają kwasy organiczne i mineralne
c) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) Tak – dlatego są nazywane kwasami
Rozwiązanie

Puryny to:
a) A i C
b) G i T
c) zasady azotowe o podwójnym pierścieniu aromatycznym
d) A i T
Rozwiązanie

Nukleotyd to:
a) cukier + kwas nukleotydowy
b) nukleozyd + reszta kwasu ortofosforowego
c) aminokwas + kwas nukleinowy
d) nukleozyd – reszta kwasu ortofosforowego
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: