Białka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        


Rysunek: Cała cząsteczka hemoglobiny składa się z 4 łańcuchów: 2 alfa i 2 beta przylegających do siebie i stanowiących jedno całe funkcjonalne białko.

Struktura przestrzenna białka determinowana jest już na poziomie pierwszego rzędu, ponieważ od kolejności aminokwasów w łańcuchu zależą interakcje poszczególnych fragmentów łańcucha między sobą. Każda struktura determinowana jest przez poprzednie i ma kluczowy wpływ na wyższe struktury.

Niemalże wszystkie funkcje białka determinowane są przez jego strukturę przestrzenną. Nawet właściwości chemiczne niektórych grup MUSZĄ znaleĹşć się w odpowiednim miejscu w przestrzeni białka aby mogły spełniać swoją rolę. Szczególnie jeżeli dane atomy są kluczowymi w centrum aktywnym enzymów (patrz „reakcje enzymatyczne” i „enzymy”).

Białka ze względu na budowę dzieli się na:
A) Białka proste:

  • Albuminy – małe, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, występują w płynach ustrojowych organizmu.
  • Globuliny – większe od albumin i słabiej od nich rozpuszczalne w wodzie
  • Protaminy – zasadowe, rozpuszczalne w wodzie, nie posiadają aminokwasów zawierających siarkę.
  • Histony – również zasadowe białka, składają się z kilku podjednostek, pełnią funkcje „szpuli”, na które nawijane jest DNA.
  • Skleroproteiny – długie białka włókniste, nie rozpuszczalne w wodzie, silnie stabilizowane drugorzędowo, tworzą tkanki łączne (kolagen), paznokcie, włosy (kreatyna).
  • Gluteiny – rozpuszczalne w kwasach białka roślinne.
  • Prolaminy – również białka roślinne, ale rozpuszczalne w stężonych alkoholach.
  • Białka kurczliwe – długie białka o silnych oddziaływaniach stabilizujących strukturę drugorzędową umożliwiającą kurczliwość np. miozyna, aktyna, tubulina; umożliwiają motorykę komórek (wchodząc w skład cytoszkieletu), organizmów (tworząc tkanki mięsne), rozciągają chromosomy do biegunów komórek podczas podziałów.

strona:    1    2    3    4    5    6  Test:


Aminokwasy to:
a) podjednostki tłuszczy
b) białka globularne
c) monomery cukrów
d) monomery białek
Rozwiązanie

Helisy należą do
a) struktur trzeciorzędowych
b) struktur czwartorzędowych
c) struktury drugorzędowych
d) struktur pierwszorzędowych
Rozwiązanie

Albuminy to:
a) białka kurczliwe
b) białka proste
c) chromoproteiny
d) aminokwasy
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: