Białka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

2.struktura drugorzędowa określa rodzaj zwinięcia się łańcucha polipeptydowego w określone regularne układy przestrzenne; są to:

a.helisy (głównie α-helisa), czyli spiralne zwinięcia łańcucha białkowego
b.zwinięcia typu harmonijki lub pogiętej kartki (głównie β-kartki równoległe lub antyrównoległe)
c.zwroty lub spinki (mocny skręt łańcucha o 180°)
d.nitki – nie uformowane części łańcucha określa się angielską nazwą „coil” – po prostu nitka


Rysunek: Przykładowe struktury drugorzędowe: α-helisa, β-kartka i nieuformowana nić

Struktury drugorzędowe stabilizowane są głównie przez oddziaływania wodorowe między aminokwasami oraz mostki siarczkowe (lub dwusiarczkowe), jakie tworzą się pomiędzy dwoma utlenionymi cysternami

3.struktura trzeciorzędowa określa ułożenie całego łańcucha wraz ze wszystkimi strukturami drugorzędowymi w przestrzeni (3D). Dla białek, które składają się tylko z jednego łańcucha polipeptydowego jest to ostateczna struktura przestrzenna białka.


Rysunek: struktura trzeciorzędowa jednej z podjednostek hemoglobiny (jak widać strukturę hemoglobiny stanowią przede wszystkim α-helisy)

4.Czwartorzędowa struktura dotyczy białek złożonych z kilku łańcuchów polipeptydowych stanowiących poszczególne podjednostki całego białka i określa wzajemne położenie tych podjednostek względem siebie

strona:    1    2    3    4    5    6  Test:


Helisy należą do
a) struktury drugorzędowych
b) struktur czwartorzędowych
c) struktur trzeciorzędowych
d) struktur pierwszorzędowych
Rozwiązanie

Aminokwasy to:
a) monomery cukrów
b) białka globularne
c) monomery białek
d) podjednostki tłuszczy
Rozwiązanie

Albuminy to:
a) białka kurczliwe
b) chromoproteiny
c) białka proste
d) aminokwasy
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: