Białka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        


Rysunek: Tworzenie się wiązania peptydowego

Wiązanie peptydowe ma zawsze tę samą strukturę chemiczną, ale też i konformację przestrzenną – ZAWSZE JEST PŁASKIE!


Rysunek: Wiązanie peptydowe

Szkielet łańcucha polipeptydowego zawiera zawszę tę samą sekwencję atomów: N-Cα-C-N-Cα-C-N-Cα-C-… . Stąd wyróżnia się N-koniec i C-koniec łańcucha.


Rysunek: Fragment kręgosłupa białkowego

Odległości pomiędzy poszczególnymi atomami są stałe, a kąty skręcenia łańcucha na poszczególnych wiązaniach (tak zwane kąty torsyjne) są charakterystyczne dla poszczególnych aminokwasów i określają ostateczny sposób skręcenia się łańcucha polipeptydowego w przestrzeni:


Rysunek: Schemat przedstawia układ atomów w łańcuchu polipeptydowym z zaznaczeniem stałych odległości, płaszczyzny wiązania peptydowego oraz kątów torsyjnych. (wzorowano się na schemacie znalezionym na stronie internetowej instytutu „Fritz Lipmann Institute”)

W przestrzennym modelowaniu i wizualizacji cząsteczek białka przyjęło się oznaczać kręgosłup białkowy tylko na podstawie ułożenia węgli alfa jako centralnego atomu każdego aminokwasu.

Wyróżnia się kilka rzędów budowy przestrzennej białek:

1.struktura pierwszorzędowa określa kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym:

>gi|160797|gb|AAA29796.1| hemoglobin MHSSIVLATVLFVAIASASKTRELCMKSLEHAKVGTSKEAKQDGIDLYKHMFEHYPAMKKYFKHRENYTP ADVQKDPFFIKQGQNILLACHVLCATYDDRETFDAYVGELMARHERDHVKVPNDVWNHFWEHFIEFLGSK TTLDEPTKHAWQEIGKEFSHEISHHGRHSVRDHCMNSLEYIAIGDKEHQKQNGIDLYKHMFEHYPHMRKA FKGRENFTKEDVQKDAFFVNKDTRFCWPFVCCDSSYDDEPTFDYFVDALMDRHIKDDIHLPQEQWHEFWK LFAEYLNEKSHQHLTEAEKHAWSTIGEDFAHEADKHAKAEKDHHEGEHKEEHH

jest to sekwencja aminokwasowa hemoglobiny

strona:    1    2    3    4    5    6  Test:


Aminokwasy to:
a) podjednostki tłuszczy
b) białka globularne
c) monomery cukrów
d) monomery białek
Rozwiązanie

Białka mogą być
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) hormonami
c) enzymami
d) receptorami
Rozwiązanie

Albuminy to:
a) białka kurczliwe
b) aminokwasy
c) białka proste
d) chromoproteiny
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: