Białka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Centralny węgiel alfa jest węglem asymetrycznym (z wyjątkiem glicyny). Oznacza to, że aminokwasy posiadają swoje izomery optyczne, czyli cząsteczki „siostry” różniące się przestrzennym rozmieszczeniem atomów tak, iż stanowią swoje odbicie lustrzane. Takie izomery nazywa się enancjomerami.


Rysunek: Rysunek przykład enancjomeru – aminokwas alanina (Ala ‘A’). Centralny, asymetryczny atom węgla (Cα) oznaczony jest kolorem błękitnym, pozostałe atomy węgla są koloru szarego, atomy wodoru są białe, tlenu czerwone, a azot niebieski.

Ze względu na pochodzenie aminokwasy dzieli się na:

  • Egzogenne.
  • Endogenne.

Aminokwasy dzieli się również ze względu na właściwości fizykochemiczne wyróżniając takie grupy jak:

  • Aminokwasy alifatyczne i aromatyczne.
  • Aminokwasy kwasowe, zasadowe i obojętne.
  • Aminokwasy polarne i polarne.
  • Aminokwasy hydrofobowe i hydrofilowe.

Procentowy udział poszczególnych aminokwasów z łańcuchu białkowym determinuje ostateczną strukturę przestrzenną białka i jego wypadkowe właściwości fizykochemiczne.


Rysunek: Diagram Venn’a bardzo obrazowo przedstawia podział aminokwasów ze względu na właściwości fizykochemiczne. Globalny podział obejmuje trzy kategorie: wielkość (małe i duże)[kolor żółty], polarność (polarne i apolarne)[kolor zielony] oraz powinowactwo do wody (hydrofobowe i hydrofilne)[kolor czerwony].

Aminokwasy łączą się ze sobą tworząc czasem bardzo długie nici białkowe zwane polipeptydowymi. Krótsze nici nazywa się czasem oligopeptydami. Połączenie poszczególnych aminokwasów jest bardzo charakterystyczne i nazywa się wiązaniem peptydowym. Niezależnie od tego jaki aminokwas łączy się z jakim wiązanie peptydowe jest zawsze takie samo. Grupa karboksylowa pierwszego aminokwasu łączy się z grupą aminową drugiego aminokwasu w ten sposób, że reszta hydroksylowa grupy karboksylowej tworzy z jednym z wodorów grupy aminowej cząsteczkę wody.

strona:    1    2    3    4    5    6  Test:


Białka mogą być
a) hormonami
b) receptorami
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) enzymami
Rozwiązanie

Helisy należą do
a) struktur czwartorzędowych
b) struktury drugorzędowych
c) struktur pierwszorzędowych
d) struktur trzeciorzędowych
Rozwiązanie

Wiązania peptydowe
a) są płaskie
b) mogą się rozgałęziać
c) są różne w zależności od połączonych aminokwasów
d) powstają pomiędzy dwoma grupami karboksylowymi
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: