Podstawowe związki mineralne życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Wszystkie substancje chemiczne dzieli się generalnie na dwie grupy: związki organiczne i nieorganiczne. Związki organiczne przede wszystkim są ogólnie pojętymi budulcami organizmów żywych i ognich pochodzą (co prawda pełnią nie tylko funkcje stricte budulcową, też i enzymatyczną, regulatorową, energetyczną, jednak ogólnie rzecz biorąc składają się na całokształt budowy organizmów żywych). Jednak do życia nie wystarczają jedynie substancje organiczne. W obiegu metabolicznym spotyka się bardziej lub mniej licznie różne związki mineralne (związki mineralne są to wszystkie substancje chemiczne, których nie zalicza się do związków organicznych, czyli te, które mogą mieć pochodzenie nieorganiczne i ich podstawowym składnikiem nie musi być węgiel). Najczęściej i niezaprzeczalnie najważniejszym związkiem mineralnym życia jest woda. Składa się z dwóch atomów wodoru połączonych jednym atomem tlenu (H2O).

Woda poza bezpośrednim udziałem w reakcjach chemicznych tworzy główne środowisko wszystkich przemian biochemicznych warunkujących życie. Można powiedzieć, że woda jest środowiskiem życia – a ta dwubiegunowość jest kluczową właściwością fizyczną cząsteczek wody w tworzeniu środowiska przemian metabolicznych. Ze względu na dwubiegunowość cząsteczki wody przyciągają się wzajemnie (przyciągają również inne cząsteczki będące dipolami), a z racji tego, że są małe i bardzo ruchliwe niewielka porcja energii jest w stanie oderwać od siebie dwie cząsteczki wody. Ta równowaga między przyciąganiem, a ruchliwością cząsteczek wody w temperaturze powyżej 0°C powoduje że woda ma konsystencję ciągłą, ale nie jest ciałem stałym. Poniżej 0°C energia cząsteczek wody spada do tego stopnia, że tworzą się kryształy ciała stałego – lodu. Jeżeli natomiast energia cząsteczki wzrośnie powyżej pewnego stanu krytycznego odrywa się ona od innych cząsteczek i przechodzi w stan gazowy (parowanie). Dlatego wyższa temperatura sprzyja wysychaniu.

strona:    1    2    3    4  Test:


Woda paruje:
a) powyżej 100°C
b) bezpośrednio ze stanu stałego
c) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
d) w temperaturze poniżej 100°C tylko powierzchnią stylu z otoczeniem
Rozwiązanie

Do życia niezbędne są:
a) tylko związki nieorganiczne i jony
b) zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne
c) tylko związki organiczne
d) nie wiadomo jeszcze co jest niezbędne do zachowania ciągłości życia
Rozwiązanie

Które ze zdań jest nieprawdziwe?
a) Woda dyfunduje na jon tlenu (O2-) i wodoru (H+)
b) Woda rozpuszcza się sama w sobie i dyfunduje na jony.
c) Rozpuszczalność wody w wodzie można obliczyć.
d) Istnieje w praktyce pH wyższe niż 14 i niższe niż 0
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: