Podstawowe związki mineralne życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Jakie znaczenie dla życia ma woda?
  • Dlaczego obecność tlenu i dwutlenku węgla w środowisku jest warunkiem trwania życia?
  • Jakie znaczenie dla organizmów żywych mają reszty kwasu fosforowego?

strona:    1    2    3    4  Test:


Do życia niezbędne są:
a) nie wiadomo jeszcze co jest niezbędne do zachowania ciągłości życia
b) tylko związki nieorganiczne i jony
c) zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne
d) tylko związki organiczne
Rozwiązanie

Dipol to:
a) cząsteczka o niesymetrycznie rozłożonym wypadkowym ładunku elektrycznym
b) żadna z powyższych odpowiedzi
c) dwutlenek węgla
d) cząsteczka składająca się z dwóch pól chemicznych
Rozwiązanie

Które ze zdań jest nieprawdziwe?
a) Rozpuszczalność wody w wodzie można obliczyć.
b) Woda dyfunduje na jon tlenu (O2-) i wodoru (H+)
c) Istnieje w praktyce pH wyższe niż 14 i niższe niż 0
d) Woda rozpuszcza się sama w sobie i dyfunduje na jony.
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: