Podstawowe związki mineralne życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Należałoby tu jeszcze wymienić wiele jonów stanowiących podstawę funkcjonowania wielu mechanizmów metabolicznych (głównie jony metali, Na, K – pompy protonowe, Ca – krzepliwość krwi, skurcz mięśni, budowa kości, immunologia, Mg, Fe – centralne jony chlorofilu i hemoglobiny, Zn, Cu – udział w centrach aktywnych enzymów i genetycznych mechanizmach regulacji), jednak właściwości tych jonów omawiane będą na bieżąco przy każdym mechanizmie.

W tym rozdziale należy jednak zaznaczyć rolę jonów wodoru w generowaniu różnic potencjałów elektrycznych (jest to motorem napędowym produkcji ATP – patrz „łańcuch oddechowy”) oraz determinowaniu kwasowości środowiska. Kwasowość środowiska mierzona jest w stopniach pH (0-14 – to jest umowna skala, teoretycznie jest możliwe jej przekroczenie, natomiast w praktyce spotyka się to niezmiernie rzadko i w sztucznych warunkach), które przelicza się za pomocą logarytmu normalnego ze stężenia procentowego jonów wodorowych w roztworze. Jeżeli jonów jest dużo (np. 0,01 = 1%) wtedy ujemny logarytm naturalny ze stężenia jest mały ( -ln [1 * 10-2] = 2), ale określa wysoką kwasowość (pH = 2). Jeżeli natomiast stężenie jonów wodorowych jest bardzo małe (0,0000000001 = 1*10-10) wtedy ujemny logarytm naturalny ze stężenia ma wartość wysoką, ale określa niską kwasowość (-ln [1 * 10-10] = 10; pH =10). Czysta woda również zawiera w sobie jony wodoru powstałe w wyniku częściowego rozpadu cząsteczki wody

H2O ← → H+ + OH-

Stężenie jonów wodorowych w czystej wodzie wynosi 1*10-5%, czyli 1*10-7, więc pH czystej wody, a zarazem pH neutralne wynosi 7, pH=7. pH środowiska określa kierunek i szybkość wielu reakcji chemicznych oraz warunkuje ich przebieg.

strona:    1    2    3    4  Test:


Dipol to:
a) cząsteczka o niesymetrycznie rozłożonym wypadkowym ładunku elektrycznym
b) dwutlenek węgla
c) cząsteczka składająca się z dwóch pól chemicznych
d) żadna z powyższych odpowiedzi
Rozwiązanie

Woda paruje:
a) bezpośrednio ze stanu stałego
b) powyżej 100°C
c) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
d) w temperaturze poniżej 100°C tylko powierzchnią stylu z otoczeniem
Rozwiązanie

Do życia niezbędne są:
a) tylko związki nieorganiczne i jony
b) nie wiadomo jeszcze co jest niezbędne do zachowania ciągłości życia
c) tylko związki organiczne
d) zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: