Podstawowe związki mineralne życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Woda paruje w każdej temperaturze nawet jako lód (sublimacja) ale tylko powierzchnią styczną do powietrza, natomiast wrze w temperaturze 100°C a to oznacza, że powyżej tej temperatury cząsteczki wody posiadają tak dużą energię, że ciesz zaczyna parować całą swoją objętością).

Dwutlenek węgla oraz tlen są gazami (w temperaturze powyżej 0°C). Tlen cząsteczkowy składa się z dwóch atomów tlenu (O2 O=O), natomiast dwutlenek węgla z jednego centralnego atomu węgla, do którego z dwóch stron symetrycznie przyłączone są atomy tlenu (CO2 O=C=O). Obie te substancje są ściśle związane z oddychaniem i fotosyntezą. Tlen jest silnym utleniaczem i służy do spalania glukozy („oddychanie komórkowe”) celem uzyskania energii natomiast dwutlenek węgla i woda są ubocznymi produktami tej reakcji. W przypadku fotosyntezy jest nieco odwrotnie – CO2 i H2 O są substratami służącymi do syntezy glukozy i dalej innych związków organicznych, natomiast ubocznym produktem reakcji redukcji jest tlen cząsteczkowy. Niektóre organizmy beztlenowe (np. bakterie beztlenowe) jako utleniacza używają innych substancji np. siarki produkując siarkowodór (H2 S) lub kwas siarkowy (H2 SO4). Dwutlenek węgla i wodą są więc substancjami mineralnymi stanowiącymi pierwszą część pomostu pomiędzy nieorganiczną a organiczną chemią życia.

Bardzo ważną rolę w procesach metabolicznych pełni kwas ortofosforowy (H3 PO4), którego reszta kwasowa (fosforan PO4 3-) stanowi bardzo ważny element wielu związków organicznych, od których zależy ciągłość życia:

  • łączy poszczególne nukleotydy w kwasach nukleinowych – stanowi coś w rodzaju spoiwa każdego jednego elementu kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
  • wiązania pomiędzy resztami fosforanowymi takich nukleotydów jak ATP i GTP są wysoko energetyczne i one stanowią o funkcji tych nukleotydów jako magazynów energii komórkowej
  • wszystkie błony biologiczne zbudowane są z cząsteczek tłuszczu pozbawionych jednego z trzech kwasów tłuszczowych (cząsteczka tłuszczu to glicerol, który wiąże 3 cząsteczki kwasu tłuszczowego), a na jego miejscu przyłączana jest reszta fosforanowa – warunkuje to biegunowość hydrofobową cząsteczki, co jest podstawą i kluczową właściwością fizyczną błon biologicznych

strona:    1    2    3    4  Test:


Które ze zdań jest nieprawdziwe?
a) Woda dyfunduje na jon tlenu (O2-) i wodoru (H+)
b) Rozpuszczalność wody w wodzie można obliczyć.
c) Istnieje w praktyce pH wyższe niż 14 i niższe niż 0
d) Woda rozpuszcza się sama w sobie i dyfunduje na jony.
Rozwiązanie

Dipol to:
a) żadna z powyższych odpowiedzi
b) cząsteczka o niesymetrycznie rozłożonym wypadkowym ładunku elektrycznym
c) cząsteczka składająca się z dwóch pól chemicznych
d) dwutlenek węgla
Rozwiązanie

Woda paruje:
a) powyżej 100°C
b) bezpośrednio ze stanu stałego
c) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
d) w temperaturze poniżej 100°C tylko powierzchnią stylu z otoczeniem
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: