Priony

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:
Priony

Prion jest białkiem infekcyjnym zbudowanym z ok. 250 aminokwasów. Priony chorobotwórcze w białkach prawidłowych powstają w wyniku mutacji genów je kodujących w komórce. Powoduje to zmianę przeważającej struktury alfahelikalnej w strukturę beta-kartek. Taka struktura ułatwia ich agregację i zaleganie w tkankach, co wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Choroby prionowe:

    • choroba Creutzfelda-Jakoba
    • choroba BSE ("szalonych krów")
Zobacz inne artykuły:
Wirusy - wiadomości wstępne
Ogólna budowa wirusów
Bakteriofagi
Wirusy zwierzęce (retrowirusy)
Wirusy roślinne i wiroidy
Priony

Tagi: