Wirusy roślinne i wiroidy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:
Wirusy roślinne i wiroidy

Liście rośliny pokryte są woskami i kutyną co tworzy silną barierę dla wirusów. Dlatego wiriony roślinne przenikają do komórek tylko w miejscach ich uszkodzenia, a póĹşniej infekują sąsiednie komórki poprzez plazmodesmy - nitki cytoplazmatyczne przechodzące przez pory ścian komórkowych. Wirus mozaiki tytoniu odkryty przez Iwanowskiego w 1935 roku ma kształt pałeczkowaty i tworzy heliksalny kapsomer z zawartą w środku nicią RNA - która jest materiałem genetycznym większości wirusów roślinnych.

Wiroidy są najmniejszymi czynnikami chorobotwórczymi roślin. Jest to sam kwas nukleinowy - jednołańcuchowy RNA złożony z ok 300 zasad tworzących III-rzędową strukturę. Brak otoczki białkowej wynika z możliwości infekowania komórek roślinnych bez konieczności przenikania przez błonę komórkową. Replikacja RNA wiroidów przebiega w jądrze komórkowym, a zakażone rośliny wydają nasiona zarażone tymi patogenami. Są to twory odporne na działanie jakichkolwiek antybiotyków.

Zobacz inne artykuły:
Wirusy - wiadomości wstępne
Ogólna budowa wirusów
Bakteriofagi
Wirusy zwierzęce (retrowirusy)
Wirusy roślinne i wiroidy
Priony

Tagi: