Bakteriofagi

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Są to wiriony atakujące i żerujące na komórkach bakteryjnych. Mają najbardziej skomplikowaną budowę i przybierają różne kształty. Najbardziej znane są bakteriofagi z grupy T-parzystych. Przykładem takiego faga jest pasożyt bakterii Escherichia Coli bakteriofag T4. Posiada on kapsyd kubiczny z dwuniciowym DNA oraz kurczliwy ogonek z białkami receptorowymi umożliwiającymi rozpoznanie bakterii i wstrzyknięcie materiału genetycznego do komórki gospodarza.

Bakteriofagi ze względu na charakter przebiegu ich cyklu życiowego można podzielić na:

  a) łagodne: tworzą formy profagów w cyklu lizogenicznym polegającym na wprowadzeniu genomu wirionu do komórki bakteryjnej, wbudowaniu go do DNA bakterii i replikowaniu zmienionego kodu genetycznego wraz z rozmnażaniem się bakterii. Proces ten nie niszczy komórek gospodarza. Jednak profag może w każdej chwili wejść w lityczny cykl rozwojowy poprzez dokonianie zmian w strukturze białek i kwasów nukleinowych żywiciela, doprowadzenie do uwolnienia profaga z genomu i namnażanie oraz składanie jego struktur.
  b) zjadliwe (wirulentne): proces rozmnażania (lityczny) odbywa się kosztem energii i składników komórki żywiciela po czym następuje liza (rozpad) komórki bakterii. Proces ten można podzielić na następujące etapy:
   adsorpcja - rozpoznanie i przyłączenie bakteriofaga do komórki bakterii,
   penetracja - przebicie błony komórkowej i wniknięcie genomu wiriona do wnętrza bakterii,
   replikacja DNA - może być poprzedzona odwrotną transkrypcją RNA na DNA gospodarza, po czym następuje dalsze powielanie przepisanego genomu,
   dojrzewanie i składanie zsyntetyzowanych cząstek wirusa,
   uwalnianie wirusów doprowadzające do rozpadu komórki bakterii.

Zobacz inne artykuły:
Wirusy - wiadomości wstępne
Ogólna budowa wirusów
Bakteriofagi
Wirusy zwierzęce (retrowirusy)
Wirusy roślinne i wiroidy
Priony

Tagi: