Wirusy - wiadomości wstępne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        

Zaliczanie wirusów do materii ożywionej lub nieożywionej jest zależne od kryteriów przyjętych do określenia definicji życia. Jeżeli uznamy, że podstawowym objawem życia jest zdolność przystosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu oraz możliwość powielania własnego specyficznego materiału genetycznego to wirion (pojedyncza cząstka wirusa) jak najbardziej spełnia te warunki. Jednak należy podkreślić, że sposób "rozmnażania się" wirusów jest niesamodzielny i odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem enzymów i organelli komórkowych gospodarza, w którym pasożytują. Poza tym wirusy nie posiadają własnego metabolizmu i mają zdolność do krystalizacji w specyficznych warunkach, co zalicza je do materii nieożywionej.

Pochodzenie wirusów jest także kwestią sporną. Część naukowców uważa je za uwstecznione formy bakteryjne, inni natomiast wychodzą z założenia, że wirusy są tworami które zapoczątkowały życie na Ziemi. Istnieje także teoria mówiąca, iż są to czynne cząsteczki pewnego organizmu (fragmenty DNA lub RNA), które "odizolowały się" od ich komórek. Stąd, być może, pochodzi taka swoistość i wyspecjalizowanie wirionów, które atakują tylko typy organizmów z których pochodzą. Tłumaczyłoby to podobieństwo jakie istnieje między patogenem a komórką gospodarza.

Z reguły wirusy nie podlegają klasyfikacji, jaką stosuje się dla innych organizmów żywych. Posiadają one własny (wzorowany na systematyce) sposób katalogowania, który dzieli te twory na odpowiednie rangi w celu ułatwienia ich identyfikacji. Przy opracowywaniu taksonomii wirusów bierze się pod uwagę m. in. morfologię, cechy fizyko-chemiczne wirusa, właściwości kapsydów, przebieg replikacji, budowę chemiczną genomu czy rodzaj żywiciela.

Zobacz inne artykuły:
Wirusy - wiadomości wstępne
Ogólna budowa wirusów
Bakteriofagi
Wirusy zwierzęce (retrowirusy)
Wirusy roślinne i wiroidy
Priony

Tagi: