Podstawowe pierwiastki życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Ĺťycie na Ziemi charakteryzuje się szczególnym uporządkowaniem procesów chemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Zbiór tych procesów ogólnie nazywa się procesami metabolicznymi lub szlakami metabolicznymi. Wszystkie szlaki metaboliczne, od najdrobniejszych form życia jak jednokomórkowe bakterie do największych i najbardziej złożonych jak ogromne ssaki, czy kopalne dinozaury, wykazują ogromne podobieństwo i to nie tylko w schemacie przemian chemicznych, ale także w strukturze środowiska reakcyjnego (niektóre białka enzymatyczne bakterii z powodzeniem można przenosić do komórek wszystkich eukariontów, gdzie prawidłowo spełniają swoją funkcję – podjednostki ATP-azy czy oksydazy cytochromu C).

Podstawą takiej uniwersalności szlaków metabolicznych jest ograniczony zestaw pierwiastków budujących prawie wszystkie związki chemiczne żywych organizmów. Spośród ponad 90 znanych pierwiastków raptem 6 z nich stanowi prawie 99% całej materii ożywionej, a 4 z nich około 96%. Spośród wszystkich pierwiastków, zebranych przez Mendelejewa w okresowym układzie pierwiastków, na stałe w organizmach żywych występuje 14 z nich. Cztery najważniejsze pierwiastki (tlen, węgiel, wodór i azot) to tak zwane pierwiastki biogenne. Wapń, fosfor, potas, siarka, sód, magnez to makroelementy. Reszta pierwiastków, która występuje w śladowych ilościach to tak zwane mikroelementy. Jednak chemiczną podstawą materii ożywionej jest węgiel, który tworzy chemiczne szkielety wszystkich organicznych związków chemicznych – stąd chemia organiczna nazywana jest również chemią węgla.

Tlen 65%
Węgiel 18%
Wodór 10%
Azot 3%
Wapń 1,5%
Fosfor 1%
Potas, siarka, sód, magnez, chlor Około 1%
Ĺťelazo, jod, mangan, cynk, miedĹş, kobalt, fluor, molibden, selen Śladowe ilości

Tabela: Udział procentowy poszczególnych pierwiastków w składzie materii ożywionej

strona:    1    2    3    4  Test:


Mikroelementy to:
a) malutkie cząsteczki chemiczne
b) inaczej mikroorganizmy
c) pierwiastki występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych
d) elementy widoczne pod mikroskopem optycznym
Rozwiązanie

Ładunek dodatni jądra atomowego nadają mu:
a) elektrony
b) jony
c)
d) neutrony
Rozwiązanie

Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) szybki rozpad promieniotwórczy może być niebezpieczny dla życia
b) tlen służy wyłącznie do oddychania
c) węgiel jest jednym z podstawowych pierwiastków budujących organizmy żywe
d) elektrony przyciągane są przez jądra atomowe
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: