Podstawowe pierwiastki życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Każdy atom składa się z różnej proporcji tych samych cząstek elementarnych i to stanowi o ich różnych właściwościach chemicznych (najprawdopodobniej istnieje ponad 120 różnych atomów, jednak wiele z nich jest jeszcze nie poznanych). Atomy różnych pierwiastków mogą łączyć się ze sobą również w różnych proporcjach tworząc związki chemiczne (np. woda, dwutlenek węgla, aminokwasy), a te z kolei mogą łączyć się w większe kompleksy - daje to praktycznie nieograniczoną kombinację różnych połączeń i mimo tego, iż życie opiera się tylko o kilka podstawowych pierwiastków jego różnorodność form stale zadziwia. Jednak różnorodność form całej istniejącej materii chyba nigdy nie zostanie poznana.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Co to są mikroelementy, makroelementy i pierwiastki biogenne?
  • Dlaczego chemia organiczna nazywana jest „chemią węgla” i jakie ma to znaczenie dla organizmów żywych?
  • Jakie jest chemiczne podłoże różnorodnych form uniwersalność szlaków metabolicznych organizmów żywych?

strona:    1    2    3    4  Test:


Mikroelementy to:
a) pierwiastki występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych
b) inaczej mikroorganizmy
c) malutkie cząsteczki chemiczne
d) elementy widoczne pod mikroskopem optycznym
Rozwiązanie

Ładunek dodatni jądra atomowego nadają mu:
a) elektrony
b) jony
c) neutrony
d)
Rozwiązanie

Chemia organiczna nazywana jest chemią węgla ponieważ:
a) węgiel jest podstawowym pierwiastkiem chemicznych związków organicznych
b) węgiel odkryto jako pierwszy pierwiastek wchodzący w skład organizmów żywych
c) na bryłach węgla kamiennego spotyka się odciski skamieniałych organizmów żywych
d) najliczniejszą grupą związków organicznych są węglowodany
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: