Podstawowe pierwiastki życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Pierwiastek według definicji jest to najprostsza forma substancji chemicznej, której nie da się rozłożyć na substancje prostsze na drodze zwykłych reakcji chemicznych. Każdy pierwiastek stanowią identyczne elementy zwane atomami. Przykładowo pierwiastek substancji X składa się wyłącznie z atomów X posiadających identyczną liczbę protonów w jądrze. Atom jest najmniejszą porcją pierwiastka. Każdy atom składa się z jądra atomowego oraz krążących wokół jądra elektronów. Jądro zbudowane jest z protonów (posiadają ładunek elektryczny dodatni) i neutronów (nie posiadają ładunku elektrycznego) (wyjątek stanowi wodór – jądro składa się tylko z protonu) – protony nadają mu ładunek dodatni.

Elektrony jako cząstki elementarnie naładowane ujemnie są silnie przyciągane przez jądro, jednak powiadają taką energię, że nie „przyklejają” się do jądra (jak szpilki do magnesu) lecz krążą wokół jądra jak planety wokół gwiazd w układach gwiezdnych. Podobnie jak planety krążące wokół centralnych gwiazd krążą w różnych odległościach, tak elektrony również zajmują różne orbity w różnych odległościach od jądra atomu. Elektrony jednak krążą tak szybko, i mają taką małą masę, iż bardzo trudno jest ocenić w danym momencie gdzie dokładnie one się znajdują w atomie. Zaważono jednak, że w każdym atomie poszczególne orbity elektronów i krążące na nich elektrony zachowują się podobnie – np. na orbicie najbliżej jądra mogą krążyć maksymalnie tylko dwa elektrony, im dalej tym więcej, elektrony na każdej robicie krążą w przeciwległych kierunkach itp. Na tej podstawie wyznaczono wokół jąder atomów pewne obszary, w których jest największe prawdopodobieństwo znalezienia tam elektronu – obszary te nazwano powłokami elektronowymi. Powłoki elektronowe mają różne kształty ze względu na tory jakimi poruszają się na ich obszarze elektrony (temat ten zostanie szerzej omówiony w dziale chemicznym).

strona:    1    2    3    4  Test:


Mikroelementy to:
a) inaczej mikroorganizmy
b) pierwiastki występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych
c) malutkie cząsteczki chemiczne
d) elementy widoczne pod mikroskopem optycznym
Rozwiązanie

Ładunek dodatni jądra atomowego nadają mu:
a) jony
b) elektrony
c) neutrony
d)
Rozwiązanie

Który zestaw zawiera wyłącznie pierwiastki biogenne:
a) C, Na, K, O
b) C, H, O, N
c) O, P, H, Na
d) P, H, C, K
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Podstawowe pierwiastki życia
Podstawowe związki mineralne życia

Tagi: