Oddychanie komórkowe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Oddychanie komórkowe jest złożonym procesem pozyskiwania energii przez komórkę na drodze rozkładu złożonych związków organicznych do prostych substancji chemicznych, głównie nieorganicznych. Jest to więc proces kataboliczny. Głównym i podstawowym substratem tego procesu jest glukoza, z której atomy wodoru transportowane są poprzez szereg złożonych procesów i cykli metabolicznych (glikoliza, tworzenie acetylo-CoA, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy) aby ostatecznie wewnątrz mitochondrium dotrzeć do atomów tlenu (tlenu wdychanego) i utlenić się do wody. Glukoza tracąc atomy wodoru utlenia się, czyli spala (stąd mowa o „spalaniu glukozy”) do dwutlenku węgla, który w znacznej mierze wydychany jest w procesie oddychania. Wobec tego wszystkie procesy chemiczne składające się na poszczególne etapy oddychania komórkowego są reakcjami oksydo-redukcyjnymi, które skrótowo można opisać sumarycznym równaniem utleniania glukozy:

Utlenianie, czyli spalanie jest procesem egzoenergetycznym, czyli w trakcie spalania wydziela się energia (znamy dobrze tę zasadę, iż ogień parzy, spala, ogrzewa, rozświetla otoczenie, czyli emanuję dużą ilość energii na wiele sposobów). Oczywiście zasadę tę można w sposób częściowo kontrolowany i oszczędny wykorzystywać (ogrzewanie pomieszczeń, gotowanie, oświetlanie żarówkami itp. ) Mimo wszystko spalanie w formie ognia jest bardzo nieoszczędne i niebezpieczne. Nie dość, że energia nie jest przeznaczana wyłącznie do tego celu jaki zamierzamy (żarówka nie tylko świeci ale i grzeje, płomień palnika ogrzewa nie tylko wodę w garnku, ale i powietrze dookoła i jeszcze dodatkowo świeci) to jeszcze może być uwalniana niebezpiecznie szybko (w ognisku drewno płonie bardzo szybko a energia prawie w 100% uwalnia się do otoczenia.

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Katabolizm -