Oddychanie komórkowe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Oddychanie kojarzy się nam nierozerwalnie z tlenem – słusznie, jednak należy pamiętać, iż tlen służy jedynie jako odbiorca elektronów i redukowany jest na końcu łańcucha oddechowego do cząsteczek wody. W takim razie z chemicznego punktu widzenia tlen może być zastępowany podobnymi pierwiastkami mającymi właściwości utleniające jak np. siarka. Rzeczywiście w przyrodzie spotyka się organizmy, które nauczyły się wykorzystywać te pierwiastki zamiast tlenu (np. bakterie siarkowe). Taki proces metaboliczny nazywa się oddychaniem beztlenowym. Innymi przykładami oddychania beztlenowego jest fermentacja alkoholowa (drożdże), czy fermentacja mleczanowa (bakterie fermentacji mlekowej, mięśnie przy niedoborze tlenowym (dług tlenowy)). Jednak szlaki oddychania beztlenowego są znacznie mniej wydajne niż oddychania z udziałem tlenu.

Bilans energetyczny oddychania komórkowego przedstawia się następująco:

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Przedstaw i scharakteryzuj podstawowe etapy oddychania komórkowego.
  • Przedstaw bilans energetyczny oddychania komórkowego.
  • Dlaczego korzystne jest aby proces utleniania komórkowego związków organicznych rozłożony był na wiele etapów?
  • Przedstaw rolę tlenu w oddychaniu komórkowym.
  • Jaka może być alternatywa dla oddychania tlenowego?

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Katabolizm -