Oddychanie komórkowe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Tego typu utlenianie jest dla organizmy zbyt rozrzutne i niebezpieczne. Dlatego oddychanie komórkowe rozdzielone jest na kilka etapów, gdzie każdy etap przebiega w innym miejscu w komórce i składa się z szeregu procesów biochemicznych. Efekt energetyczny każdego jednego procesu jest wyważony i skrupulatnie magazynowany w wiązaniach chemicznych ATP.


Rysunek: Spalanie płomieniem a oddychanie komórkowe; efekt energetyczny tych dwóch procesów może być jednakowy, przy czym pierwszy jest gwałtowny, nieekonomiczny i niebezpieczny w przeciwieństwie do pozyskiwania energii w sposób krokowy-etapowy przez komórkę.

Oddychanie komórkowe składa się z 4 etapów:

  • 1. glikoliza,
  • 2. powstawanie acetylo-CoA,
  • 3. cykl Krebsa,
  • 4. łańcuch oddechowy.

Energia w komórce pozyskiwana jest przede wszystkim z cukrów. Może jednak zdarzyć się sytuacja, kiedy brakuje węglowodanów, wtedy spalana zaczyna być tkanka tłuszczowa, czyli tłuszcze. W ostateczności i w przypadku kryzysu procesowi spalania mogą również być poddane białka. Niezależnie jednak od typu substratu wszystkie procesy od momentu powstania acetylo-CoA aż do końca przebiegają zawsze jednakowo. Jedynie pierwszy etap jest równoległy dla trzech typów związków organicznych:

  • glikoliza – dla cukrów
  • β-oksydacja – dla kwasów tłuszczowych
  • deaminacja – aminokwasy


Rysunek: Schemat przedstawia trzy równoległe szlaki pierwszego etapu oddychania komórkowego – rozkładu złożonych związków organicznych do pirogronianu i acetylo-koenzymu A.

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Tworzenie acetylo-CoA
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy

Tagi:
Katabolizm -