Reakcje enzymatyczne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Reakcje enzymatyczne są najbardziej skomplikowanymi przemianami biochemicznymi, ponieważ wymagają czynnego udziału czynnika białkowego, jakim jest enzym, przy czym istnieje ogromna ilość różnych typów i odmian enzymów. Ogólnie rzecz biorąc niemal wszystkie procesy enzymatyczne są przemianami endoenergetycznymi, czyli wymagającymi dostarczenia pewnej dawki energii do zapoczątkowania przebiegu reakcji (tzw. energia aktywacji). Enzymy są katalizatorami (biokatalizatorami – rodzaj katalizatorów pochodzenia biologicznego) takich przemian, a ich działanie polega na obniżeniu energii aktywacji poprzez tymczasowe i nietrwałe połączenie się z substratami (lub jednym z substratów), maksymalne zbliżenie ich do siebie i ułatwienie zajścia reakcji i ostatecznie odłącznie się od produktu:

A + B + enzym → A–enzym + B → A,B–enzym → C–enzym → C + enzym

Zobacz filmik (w języku angielskim)

Enzymy są substancjami białkowymi, jednak mogą zawierać też elementy niebiałkowe. Białkowa część enzymu nazywa się apoenzymem, niebiałkowa – koenzymem lub grupą prostetyczną (w zależności od wiązania apoenzymu z koenzymem). Apoenzym połączony z koenzymem nazywa się holoenzymem. Wyróżnia się dwa rodzaje koenzymów: koenzymy aktywujące enzym (ich obecność w enzymie warunkuje aktywność enzymu) oraz koenzymy blokujące enzym (kontrolują aktywność enzymów – są to zazwyczaj produkty lub pochodne produktów reakcji enzymatycznej, gdzie katalizatorem jest enzym właśnie blokowany przez produkty reakcji). Dodatkowo mogą występować też substancje nie będące koenzymami, które specyficznie mogą połączyć się z enzymem blokując go – są to tak zwane inhibitory enzymów.

strona:    1    2    3    4  Test:


Który związek chemiczny może być koenzymem:
a) jon metalu
b) wszystkie wymienione
c) hem
d) jon wapna
Rozwiązanie

Enzymy nie mogą:
a) ulegać enzymatycznemu rozkładowi
b) działać uniwersalnie dla większości przemian biochemicznych
c) ścinać się
d) krystalizować
Rozwiązanie

Enzym to:
a) cząsteczka białkowa
b) cząsteczka tłuszczu
c) cząsteczka cukru
d) inaczej hormon
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: