Reakcje enzymatyczne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Ze względy na rodzaj koenzymu (grupę prostetyczną)

  • Enzymy (białka) hemowe – jako koenzym występuje hem (hemoglobina, mioglobina, oksydaza cytochromu C i inne)
  • Enzymy metaliczne (metaloenzymy) – jako koenzymy wiążą jony metali
Istnieje tak wiele rodzajów enzymów, że ich klasyfikacje często tworzy się na bieżąco na potrzeby danej pracy.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Na czym polega mechanizm przemian enzymatycznych?
  • Jak zbudowany jest enzym? (elementy chemiczne, centrum aktywne)
  • Przedstaw klasyfikację enzymów ze względu na rodzaj katalizowanej reakcji (ze względu na funkcję)

strona:    1    2    3    4  Test:


Który związek chemiczny może być koenzymem:
a) jon wapna
b) wszystkie wymienione
c) jon metalu
d) hem
Rozwiązanie

Kataliza enzymatyczna polega na:
a) prostych mogącym ulegać dalszym przemianom biochemicznym
b) transporcie substratu A do substratu B strawieniu substancji złożonych do
c) obniżeniu energii aktywacji reakcji chemicznej
d) zmianie profilu reakcji z endoenergetycznej na egzoenergetyczną
Rozwiązanie

Dla specyfiki działania enzymu ważne jest:
a) kształt i ładunek elektryczny centrum aktywnego
b) organizm w jakim dany enzym występuje
c) enzym nie działa specyficznie
d) rodzaj substratów
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: