Reakcje enzymatyczne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Ze względu na różnorodność enzymów (są to białka a ilość typów białek jest nieograniczona) istnieje wiele metod podziałów enzymów na grupy w zależności od cechy jaką analizujemy. W niniejszym rozdziale przedstawione jest kilka przykładowych i podstawowych typów podziałów enzymów:

Ze względu na funkcję enzymu:

 • Syntetazy (ligazy, enzymy syntezujące)
 • Hydrolazy (enzymy lityczne – rozkładające substancje z udziałem cząsteczki wody)
  • Amylazy (enzymy amylolityczne) – rozkładają cukry
  • Lipazy (enzymy lipolityczne) – rozkładają tłuszcze
  • Proteazy (enzymy proteolityczne) – rozkładają białka
  • Nukleazy (enzymy nukleolityczne) – rozkładają kwasy nukleinowe
 • Enzymy transportujące (transportują elektrony i protony (enzymy łańcucha oddechowego), transportują jony (enzymy transportu aktywnego jonów w poprzek błon biologicznych), transportujące substancje chemiczne (hemoglobina transportuje tlen))
 • Oksydoreduktazy – biorą udział w reakcjach redoks
 • Transferazy – przenoszą grupy chemiczne z jednego związku na inny
 • Izomerazy – przenoszą grupy atomów w obrębie jednej cząsteczki chemicznej tworząc jej izomer

Ze względu na miejsce działania:

 • Enzymy globularne wolne (rozproszone w środowisku wodnym)
 • Enzymy globularne związane z błonami (w środowisku wodnym, ale związane z błonami)
 • Enzymy transbłonowe (enzymy przenikające przez błony biologiczne lub częściowo w nich zakotwiczone)
 • Enzymy powierzchniowe (enzymy ściśle przylegające do błon biologicznych, ale występujące wyłącznie na ich powierzchni)

strona:    1    2    3    4  Test:


Kataliza enzymatyczna polega na:
a) transporcie substratu A do substratu B strawieniu substancji złożonych do
b) zmianie profilu reakcji z endoenergetycznej na egzoenergetyczną
c) prostych mogącym ulegać dalszym przemianom biochemicznym
d) obniżeniu energii aktywacji reakcji chemicznej
Rozwiązanie

Enzymy nie mogą:
a) krystalizować
b) ulegać enzymatycznemu rozkładowi
c) działać uniwersalnie dla większości przemian biochemicznych
d) ścinać się
Rozwiązanie

Która definicja jest prawidłowa?
a) Apoenzym + koenzym = holoenzym
b) Koenzym + holoenzym = apoenzym
c) Nie ma prawidłowej definicji
d) Apoenzym + holoenzym = koenzym
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: