Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

W biologii istnieje bardzo wiele procesów i przemian związanych z wydzielaniem lub pochłanianiem energii. Co więcej nie są to wyłącznie skomplikowane reakcje chemiczne, ale również łatwo zauważalne procesy. Rośliny zielone posiadają barwnik chlorofil, który pochłania światło słoneczne i dzięki temu produkują materię organiczną – proces ten nazywa się fotosyntezą. Jest to bardzo skomplikowany proces złożony z szeregu przemian biochemicznych. Jednak wiadomo, że w wyniku fotosyntezy ze związków prostych powstają złożone związki organiczne, a do jego przebiegu niezbędna jest energia światła słonecznego. Zatem sumarycznie fotosynteza jest procesem endoenergetycznym.

Proces spalania węglowodanów np. przez zająca zimą służy miedzy innymi do ogrzewania ciała lub do ucieczki przed drapieżnikiem. Ciepło wydzielone z organizmu pod wpływem pracy mięśni w trakcie ucieczki zająca lub ciepło wydzielane na ogrzanie organizmu jest namacalnym dowodem przebiegu wielu złożonych procesów egzoenergetycznch, z wyniku których wydzielana jest energia.

Szerzej o procesach przemian energetycznych można znaleĹşć w artykułach o oddychaniu komórkowym.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Na czym polegają przemiany endo- i egzoenergetyczne w organizmach żywych?
  • Fotosynteza i glikoliza – który z tych procesów jest endoenergetyczny a który egzoenergetyczne i jak one się uzupełniają w ekosystemie?

strona:    1    2  Test:


Spalanie cukru w organizmie jest:
a) Reakcją egzoenergetyczne
b) Reakcją endoenergetyczną
c) Reakcją obojętną energetycznie
d) Brak prawidłowej odpowiedzi.
Rozwiązanie

U organizmów samożywnych przemiany biochemiczne są:
a) zawsze endoenergetyczne
b) egzo- i endoenergetyczne
c) zawsze egzoenergetyczne
d) zawsze obojętne energetycznie.
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: