Ostatnio dodane

Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą


Struktury otoczone pojedynczą błoną
Wakuola
Wakuole, czyli wodniczki są to duże, kuliste lub o nieregularnym kształcie struktury otoczone pojedynczą błoną komórkową zwaną tonoplastem. Tonoplast wykazuje selektywną przepuszczalność w obie strony, zapewniając turgor komórki. Wakuolę wypełnia sok komórkowy, który j... więcejŚciana komórkowa


Ściana komórkowa
Ściana komórkowa jest tworem charakterystycznym dka komórek roślinnych. Nadaje im kształt, wytrzymałość na czynniki zewnętrzne oraz ciśnienie somotyczne wynikające z różnicy stężeń między otoczeniem komórki a celulozą oraz stanowi ochronę fizyczną przed uszkodzeniami i infekcjami.

Zbudowana jest główn... więcejOrganella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową

Struktury otoczone podwójną błoną
Jądro
Wielkość i kształt jądra zależą od rodzaju komórki. W komórkach bardzo młodych lub merystematycznych ma kształt przybliżony do kuli i znajduje się prawie w centrum komórki. U komórek dojrzałych, wyspecjalizowanych zepchnięte jest przez dużą centralną wakuolę na peryferyjną część komórki ... więcejCytoplazma

Skład cytoplazmy

Podstawowym składnikiem cytoplazmy jest woda, stanowi ona około 75% jej składu chemicznego.
Konsystencja cytoplazmy w naturalnych warunkach środowiskowych określana jest pojęciem zol i przypomina fazę pośrednią między galaretką a kisielem.
Cytoplazma jest zarówno roztworem rzeczywistym (rozpuszczone ... więcejStruktura komórki roślinnej

Rośliny wyższe należą do eukariontów, czyli ich komórki zawierają jądra komórkowe.

Poza tym komórki eukariontów są średnio większe od komórek organizmów bezjądrowych i ich średnica waha się przeciętnie w zakresie 10-100μm. Ponadto komórki eukariotyczne charakteryzują się dużo bardziej złożoną strukturą wewnętrzną od ich bezjąd... więcejpodział tkanek roślinnych

... więcejTkanka kalusowa (kalus)

Jest to tkanka przyranna. Jej rola jest zasklepienie zranionego miejsca. Może powstawać w wyniku odróżnicowania się komórek tkanek stałych, np. miękiszowych lub z komórek kambium, jeśli znalazło się w obrębie rany.

Czas, jaki potrzebny jest do zarośnięcia rany zależy od jej wielkości, od warunków, w jakich ona rośnie, a także od r... więcejPeryderma (korkowica)

Występuje u roślin o wtórnym przyroście na grubość. W starszych organach, takich jak łodyga lub pędy zastępuje epidermę, która ulega rozerwaniu. Jest tkanką niejednorodną Składa się z wielu warstw, w skład których wchodzi merystem wtórny (felogen, miazga korkotwórcza, korkorodna), korka (felem, komórki martwe) i felodermy (komórki żywe).
... więcejEpiderma (skórka)

Zaliczana jest do tkanek złożonych, zbudowana jest z komórek parenchymatycznych, komórek szparkowych, włosków (części nadziemne), włośników (części podziemne).

Epiderma stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę rośliny, pełni rolę ochronną. W zależności od rodzaju rośliny i warunków środowiska jej budowa jest różna. Zbudowana jest z p... więcejFloem (łyko)

Należy do tkanek przewodzących i złożonych. Tworzą go cztery typy komórek: rurki sitowe, komórki towarzyszące (komórki przyrurkowe), włókna, komórki miękiszu. Poza funkcją przewodzącą, włókna floemu pełnią funkcję wzmacniającą.

Floemem (rurkami sitowymi) transportowane są substancje odżywcze.

Rurki sitowe zb... więcej


Analiza oglĹędalnoœci witryny